top of page

Ho'oponopono és családállítás

H+CSA.jpg

A Ho’oponopono és a családállítás viszonya olyan, mint a rovar és a bogár esete - "Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár" - ,  ahol a családállítás a bogár, a Ho’oponopono pedig a rovar. 

 

Amíg a Ho’oponopono ősi helyi -  polinéz -  eredetű, ám  univerzális problémamegoldó technika és művészet, addig a rendszer - /  családállítás ősi, univerzális eredetű problémamegoldó módszer,  ami helyileg hat és művészetté válik néha, de csak kevesek „kezében” . 

 

 A család- /rendszerállítás során a jelenlévő egyén/ek/ben a  DNS szerkezeti szintjén "operálok", gyógyítok. 

 

Csoportjaimon a két módszert alkalmanként ötvözöm, ennek következtében hatékonyabban és komplexebben oldjuk meg  a felmerült problémákat: 

 

Azt gondolom, hogy részint a személyes-, részint a kollektív tudattalan „hibáinak” törlése, kijavítása történik meg a Ho’oponopono és a családállítás kombinációjával. Ily módon a családok-, a klán-  és a klánok rendszerbeli zavarai orvosolhatók.

Kérdéseire szívesen válaszolok! Írjon nekem!

 

bottom of page